Tere tulemast Keila linna operatiivinfosüsteemi lehele!

Siin saate: 
 - esitada taotlusi kaevetööde teostamiseks, teede ajutiseks sulgemiseks ja välireklaamiks;

 - registreerida avariitöid, teavitada katkestusest ning teetöödest. 

 

NB! Kui taotlus tehakse ettevõtte nimele, siis tuleb enne taotlemist valida ettevõtte esindaja roll. Esindaja rolli saab anda kas ettevõtte juhatuse liige OPIS-e menüüst VOLITAMINE või juhatuse liikme poolt allkirjastatud volikirja alusel Keila linnavalitsuse OPIS-e administraator Katrin Leppik

  

Huvilistel on võimalus jälgida ja saada infot Keila linnas toimuvate kaevetööde, teede sulgemiste, katkestuste ja muude kommunikatsioonide ning taristu haldamisega / rajamisega seotud tööde kohta.

Esilehel saate esitada infotellimusi oma kodupiirkonna või huvi pakkuva piirkonna kohta - nii on alati hea ülevaade sellest, mis kodu lähedal toimumas on. 

  

OPIS infosüsteem haldab ja taotlusi menetleb Keila linna majandus -, ehitus -  ja keskkonnateenistus. 

 

  

EESKIRJAD JA DOKUMENDID

 

Alates 01.07.2023 kehtib Keilas tänava ajutise sulgemise maks

  

Kaevetööd ja tegevus kaitsevööndis

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Teede sulgemine 

  

  

  

VEOLOAD (piirangualasse sissesõidu luba)

  

UUS! Liikluspiirangu kehtestamine avalikult kasutatavatel teedel

Alates 15.02.2024 kehtib liikluspiirang transiitsõidukitele, mille registrimass ületab 8 tonni.
Liikluspiirang ei laiene
operatiivsõidukitele, jäätmeveokitele, ühistranspordile, bussidele ning Keila linna elanikke ja asutusi ning ettevõtteid teenindavale transpordile kauba transpordiks veoselehe (saatelehe) alusel.
Veoselehe kaasaskandmine on autojuhi kohustus.

 

Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise kord 

  

  

  

  

REKLAAM